Iblisz legnagyobb hazugsága.

 

Iblisz legnagyobb hazugsága.

 

Iblisz ( az ördög neve az iszlámban ) legnagyobb hazugsága

A sátán legnagyobb hazugsága az, embereknek az, hogy elhiteti

valójában nem is létezik. De bizony nagyon is kézzel fogható néha

a szolgái szemében ott csillog izzó dühe. Még ha szolgái emberek is

nekik is ugyan azt a sorsot szánta, csupa ámítás, csupa hazugság

a megtévesztés és hitetés nagymestere. Maga a gyűlölet a létező

gonosz aki a szívekben lakozik, sok neve, és sok alakja van, és sok

út vezet el hozzá, sok lánc fűzi hozzá az embereket.

Még azok közül is neki szolgálnak sokan, szinte mind akik nem is

vesznek tudomást róla, legyintenek;  Á, csak mese, babona az egész.

A világ az ő uralma alatt. Sokan nem tudják ezt, minden rosszért az

Istent vádolják. Ha kicsinyek, és ártatlanok halnak: Hol az Isten?

Mért nem segített rajtuk? Mért nem mentette meg őket!

A nyomorultak nyomora nem az Istentől ered, nem az Isten akarja

Hogy így legyen! Ok és okozat összefüggése az egész.

A nyomorultak nyomora az őket nyomorgatók miatt van, sok

ártatlan halála is az emberek miatt van, és valójában szinte minden

rossz, és gonosz tettet emberek hajtanak végre emberek ellen..

A természeti katasztrófák döntő többségének oka is az ember,

a gátlástalan gonosz emberek tettei miatt van így akik a világot

kormányozzák, ők láthatatlanok, rajtakaphatatlanok, de ott vannak,

minden gaztettük mögött mindent s mindenkit feláldozva a

hatalomért. A sátánt szolgálják, még ha nem is vesznek tudomást

róla, attól a lelkük oda.

 

 

Rating: 0 stars
0 votes

Add comment

Comments

There are no comments yet.